Rečni Transport

Osnovna delatnost kompanije i našeg poslovanja je organizacija transport kao i bukiranje i posredovanje tj brokeraža/chartering rečnih objekata i transport robe u rasutom ili tečnom stanju, rečnim putem.

Organizujemo najviše transporta robe na reci Dunav, i najveći deo posla svodi se na organizaciju transporta od morske luke Konstanca u Rumuniji na Crnom Moru do Balkana, kao i povratni teret od SRB/HU/CRO/BG/RO luka do Konstance, za šta smo usko specijalizovani

Posedujemo takodje i našu rečnu flotu, u našem vlasništvu sa trenutno preko 10 rečnih objekata i totalnom tonažom i kapacitetima kompanije preko 15.000 tona.

Organizujemo transport robe u rasutom stanju takodje i na rekama Rajna i Majna u severnom delu Evrope do Francuske, Belgije, Holandije, severnog dela Nemačke, Švajcarske i slično od ARA (Amsterdam-Roterdam-Antverp) regiona do Dunava.

Robe koje najviše organizujemo transport rečnim putem su: žitarice (svi vidovi, kukuruz, pšenica, ječam, suncokret, uljarice, osušene žitarice tzv DDGS itd), djubriva (raznih vrsta NPK, UREA, MAP, DAP, AS, AN), uglja, soli, fosfata, petrol-koksa kao i široke lepeze ruda.

Bavimo se i organizacijom transporta specifičnih tereta poput bala za celulozu, drvenih gradja i drveta, čelika i svih čeličnih konstrukcija, limova, metala, kao i organizaciju transporta mermera i granitnih blokova.

Vrlo smo iskusni u organizaciji transporta svih vidova projektno orijentisanog tereta za fabrike, poput delova konstrukcije, mašina, vetrenjača, reaktora, razne oprema i slično.

Uspešno organizujemo transport opasne robe poput ammonium nitrata za koju je potrebna ADN sertifikacija rečnih objekata.