Trgovina Robom

Iako ovo nije naša osnovna delatnost, niti nešto gde smo mi specijalizovani, svakako ovu delatnost i aktivnost sprovodimo samo ukoliko je našim bliskim partnerima, saradnicima, prijateljima i klijentima potrebno, i možemo ponuditi našu asistenciju

Za sve naše partnere i klijente, možemo ponuditi opciju trgovine robom kao i posredovanje i medijaciju izmedju potencijalnih dobavljača i kupaca

Imamo kontakte najvećih trgovaca i proizvođača na Balkanu svih vidova robe koja se transportuje na rekama, tako da uvek možemo asistirati sa kontaktima prilikom potencijalnih trgovina robom.

Imamo iskustva sa trgovinom djubriva, žitarica, specijalnog sena i slično.