Osiguranje Robe i Transporta

Uvek preporučujemo svim našim partnerima da se obavezno roba u transportu osigura od svih potencijlanih šteta i nezgoda, takodje savetujemo i sve vlasnike plovnih objekata da svoje objekte i svoju flotu osiguraju

Mi takođe možemo asistirati u organizaciji osiguranja robe i možemo kroz mrežu naših partnerskih osiguravajućih kuća ponuditi našim partnerima osiguranje robe, transporta i svih transportnih objekata.