Lučke Usluge

Organizujemo pretovare iz morskih objekata u rečne objekte po lukama po Evropi ali najviše u Konstanci, kao i organizaciju pretovara iz rečnih objekata na obalu ili u kamione u Srbiji i srpskim lukama

Organizujemo skladištenje (na otvorenom ili zatvorenom skladištu) robe u lukama

Organizujemo lučku agenturu kako rečnih, tako i morskih objekata

Oraganizujemo i koordiniramo sa kontrolnim kućama pregled objekata, robe, kamiona i slično.

Organizujemo plaćanje neophodnih taksi i špediterske usluge izdavanja dokumentacije u lukama po Evropi

Pružamo i usluge organizacije DSR (draft survey report) u Konstanci